haus space

Cui ca phe


Ở dự án này, haus space mong muốn mang lại cảm giác thư thái nhẹ nhàng cho người sử dụng bằng cách tạo ra một không gian nửa đóng nửa mở từ hệ khung nhà gỗ thô mộc đan xen với cây xanh mặt nước tươi mát. Các chỗ ngồi có tính riêng tư vừa đủ nhờ sự ngăn cách ước lệ của mặt nước hoặc các vách ngăn nhẹ nhưng vẫn hướng về một sân chung nơi diễn ra các hoạt động cộng đồng.

In this project, |haus space| aims to provide users with a fresh and relaxing state of mind by creating a semi-open space, integrating rustic wooden structure with greenery and water features. Seats are separated into groups by small pools and soft screens in order to bring privacy to users, whilst still giving all of them access to the shared courtyard where various activities and events take place.


Thiết kế chính | Architect in charge: Lê Hậu
Nhóm thiết kế | Design team: Trần Lê Minh, Hồ Tăng Phú, Nguyễn Hồng Vũ, Ngô Ngọc Trâm
Địa điểm | Location: Xuân Lộc – Đồng Nai
Năm hoàn thành | Project year: 01.2018
Hình ảnh | Photographs: Lê Hậu