haus space

Hook’s Beer House


Hook’s Beer House được cải tạo từ một nhà kho cũ tại Thủ Đức, Tp. HCM. |haus space| giữ lại hệ khung nhà sắt sẵn có, dựng thêm các mảng tường ngăn bằng tôn phế liệu, cấy thêm tầng lửng, mở một phần mái và trồng thêm xanh… Chúng tôi mong muốn tạo ra một không gian thoáng đãng, mới mẻ mà vẫn giữ lại đặc tính nhà kho và gói gọn trong một kinh phí có hạn.

Hook’s Beer House is a renovation project of existing warehouse in Thu Duc District, HCMC.|haus space| remain the steel frame, add new walls by reusing old steel plates, install a new mezzanine, detach a part of roof and plant trees… We want to create an open space with full of natural ventilation yet does not take away the characteristic of warehouse within a tight budget.


Thiết kế chính | Architect in charge: Lê Hậu
Nhóm thiết kế | Design team: Trần Lê Minh, Hồ Tăng Phú
Địa điểm | Location: Thủ Đức, Tp.HCM
Năm hoàn thành | Project year: 05.2017
Hình ảnh | Photographs: Lê Hậu