haus space

Macchio Cafe


Construction process


Before


Thiết kế | Architect: haus space
Nhóm thiết kế | Design team: Lê Hậu, Ngô Ngọc Trâm.
Vị trí | Location : Phan Thiet city.
Năm hoàn thành | Project year: 04.2019
Photographs: Lê Hậu