haus space

Tropical Teahouse


Thiết kế | Architect: haus space
Nhóm thiết kế | Design team: Lê Hậu, Ngô Ngọc Trâm, Thái Vĩnh Nghi.
Vị trí | Location : Phan Thiet city.
Năm hoàn thành | Project year: 06.2018
Photographs: Lê Hậu


BEFORE