HAUS SPACE

Những người thợ

… Chúng tôi may mắn có cơ hội làm việc, uống cà phê và ngồi ăn trưa cùng những người thợ mộc địa phương, để hiểu nhiều hơn về giá trị công việc mà chúng tôi đang làm. Đôi khi, cái đẹp sau cùng của một công trình, nó không còn nằm hoàn toàn ở cái thực thể hiện hữu trước mắt. Bởi cái đẹp cũng mang tính tương đối tùy vào từng bối cảnh không gian, thời gian và từng người cảm thụ… Chúng tôi dần nhận ra có những cái đẹp khác rõ ràng hơn, đó là lúc […]

We are at Pho Da Coffee

Visiting and site surveying on April 01, 2017